Feng Šuej domácností

 

Feng Šuej rozbor 

Feng Šuej analýza s cílem zajistit bezpečí a ochranu obyvatel a energetickou harmonizaci domácnosti. Využití nejznámějších Feng Šuej technik:

- Komplexní nastavení souladu mezi jednotlivými místnosti

- Otimalizace uspořádání místností dle jejich poslání 

- Identifikace příznivých směrů a zón podle data narození obyvatel

- Využití přirozeného vlivu světových stran pro (sektorová analýza Pa Kua) - práce s barvami, materiály, vybavením, symboly aj.

- Nápravy energetických nesouladů, zamezení úniků energie atd.

- Posílení konkrétní životní oblasti, které obyvatelé domácnosti potřebují dát prioritně do souladu (zlepšení zdraví, mezilidských vztahů, kariéry, hojnosti apod.)

Orientační cena: od 9.000,- Kč v závislosti na rozsahu

 

Zakázková Feng Šuej mikroanalýza a horoskop obydlí              

Praktické využití všech dostupných Feng Šuej technik:

- Feng Šuej rozbor (energetický soulad, Pa Kua, příznivé směry)

- Planetární vlivy na jednotlivé sekce v prostoru

- Preventivní ošetření "nebeských" a "zemských" rizik (Pa Džai)

- Výpočet a aplikace "Letící hvězdy" obydlí (horoskop domu a jeho projevy v čase a prostoru)

- Aktivace vchodu, posílení konkrétních záměrů aj.

Orientační cena: od 15.000,- Kč v závislosti na rozsahu 

 

Nedílnou součástí všech rozborů jsou i doporučení z oblasti zdravého bydlení a stavitelství, využití rostlin, minerálů apod.     

 

S účastníky mých přednášek, seminářů a dalších akcí si domlouváme cenu individuálně. 

 

Feng Šuej zahrad

Zajištění bezpečí, ochrany a energetického rovnováhy v souladu s okolní krajinou a umístěním domu.

Harmonizace toku energie pomocí souladu jednotlivých elementů a jejich optimální začlenění v prostoru (přístup, cesty, vodní zdroje, kameny, ohniště, aktivní a pasivní zóny, altány, zeleň, symboly atd.

Srozumitelné členění pozemku v prostoru v souladu se světovými stranami a dalšími vlivy pro posílení důležitých životních oblastí (zdraví, rozvoj, vztahy, kariéra, odpočinek, hojnost aj.)

Cena dle rozsahu

 

O Feng Šuej 

Feng Šuej (風水, Feng Shui) je pradávné učení, jehož hlavním cílem je harmonizovat prostor, v němž žijeme či trávíme nejvíce času, ať již v rozsahu měst, tak i v měřítku individuálního bydlení (domy, byty, pracoviště, zahrady aj.) Nejstarší historické kořeny nalézáme v Číně, shodné principy nacházíme i v indickém stavitelství Vástu Šástra. Jasné paralely vidíme také v architektuře po celém světě. Ať již v keltské, egyptské, arabské, ruské, jihoamerické aj. U nás jsou zákonitosti Feng Šuej jasně patrné na uspořádání starých měst či na sakrálních budovách. Kupříkladu Praha je bezednou studnicí inspirace v této oblasti. Své by k tomu určitě měli co říct „povolaní“ stavitelé z dob Karla IV., Rudolfa II., a z období ne tak dávných třeba i Josip Plečnik a další předváleční stavitelé.
Feng Šuej využívá přírodních sil tak, aby lidská obydlí poskytovala dostatečnou fyzickou ochranu a proudila v nich živá a zdravá energie. Feng Šuej je součástí tradiční čínské medicíny a pracuje tudíž s budovami obdobně jako s lidským tělem. Každý prostor v domě či bytě má jasné poslání, určitý druh vyzařování, a je přímo napojen na osoby, které nemovitost obývají. Naše domácnost nás ovlivňuje i v momentech, kdy se doma nenacházíme. Velmi tedy záleží na tom, jak jsou jednotlivá místa uspořádána i co se v nich nachází za předměty. Ovládáme-li techniky Feng Šuej, jsme schopni „léčit“ naše tělo skrze prostor, v němž žijeme. Kromě zdravotního stavu můžeme ovšem účinně ovlivňovat všechny naše životní oblasti, jakými jsou například mezilidské vztahy, pracovní úspěchy, naše cíle, hojnost apod. Posláním Feng Šuej je nastolovat energetickou rovnováhu, předcházet „nemocem“, a pokud k něčemu nežádoucímu již dochází, naordinovat správný lék.
Ohromným benefitem Feng Šuej je jeho komplexnost. Díky tomu umíme určit nejlepší lokalitu k bydlení či podnikání, nalézt ideální pozemek, začlenit budovy patřičně do krajiny, správně usadit dům. Těmito kroky zabezpečíme zejména přirozenou ochranu budovy a přísun životadárné energie („čchi“). Využívá se k tomu zejména metody „Pěti zvířat“ a  pozice „Hledícího domu“. Dalšími technikami dokážeme vhodně rozmístit jednotlivé místnosti, najít nejlepší místa pro vchod, okna, dveře, přípojky, odpady, krb atd. Umožňuje nám to znalost vzájemného ovlivňování živlů ve sledovaném prostoru (technika 5-ti elementů: vody, ohně, země, kovu, dřeva). Paralelně také zkoumáme i působení světových stran, Slunce, Měsíce, Velkého vozu, Polárky na konkrétní prostor v daný moment, ale i v čase, abychom úspěšně využili cyklicity a podchytili proces proměny nejen v prostoru, ale i v čase. Metody známe jako Ba Gua, Ba Zhai, Letící hvězda, Rok domu aj.
Totožné postupy se následně uplatňují i v interiérech. Těží se zároveň i ze znalosti tzv. „Školy formy“. Syntéza všech uváděných technik nám umožní náležité zvolit například barvy stěn, materiál a tvary vnitřního vybavení. Pracuje se s rozmístěním světel, průchody energie, stagnujícími místy. A pokračuje se následně v uspořádání v jednotlivých místnostech. Vše se zároveň ladí na míru obyvatelům domácnosti na základě jejich osobních čísel (vycházejících z data narození). Z těchto kalkulací se odvíjí vhodné a nevhodné směry pro orientaci postelí, pracovních stolů, sporáku apod. Feng Šuej disponuje množstvím dalších doplňujících nástrojů, znaků, symbolů a pomůcek sloužícím k harmonizaci a posilování jednotlivých životních oblastí. Mezi nejznámější patří speciální zrcadla, mince, spirály, kameny, fontány, zvonkohry, svíčky, vonné tyčinky a esence, křišťálové koule, flétny a další. Fungují spolehlivě, je však třeba s nimi zacházet obezřetně a s rozvahou.
Feng Šuej je často srovnáváno či dokonce popisováno jako jakýsi druh bytového designu. Toto pojetí je přinejmenším zavádějící a podstatu tradičního Feng Šuej tím značně degraduje. Skutečné Feng Šuej nám umožňuje vnímat prostor kolem sebe v plném rozsahu i kvalitě, kterou disponuje. Každý domov i pracoviště jsou permanentními zrcadly našeho vnitřního nastavení, toho, jak žijeme, kam míříme, a skrývají nespočetné množství odpovědí na naše životní otázky. Stačí se jen zastavit a nechat k sobě tyto informace přijít. Tato cesta je nejen osvobozující, ale i zábavná.