Feng Šuej kanceláře

Feng Šuej rozbor + sektorová analýza podle světových stran                 

Zajištění bezpečí, ochrany a energetické rovnováhy v kanceláři.

Harmonizace toku energie, optimalizace zón v prostoru v souladu se světovými stranami (Pa Kua - nejvhodnější sektory osobní, klientské, pracovní, rozmístění stolů, nábytku, předmětů atd.)

Nápravy energetických nesoulad a zamezení úniků energie.

Volba odpovídajících barev, materiálů a tvarů pro posílení zdraví, cílů, vztahů s klienty, kariéry, financí apod.

Zaměření na „rušivé elementy“, odklon elektrosmogu, „ozdravení pracoviště“ apod.  

Půldenní konzultace: 9 000,- Kč

 

Kompletní Feng Šuej rozbor prostorů firmy

Ucelená analýza pracoviště či prostor firmy pomocí všech dostupných Feng Šuej technik. Jedná se o celkový rozbor energetické bezpečnosti a ochrany v prostoru, sektorovou analýzu zemských vlivů podle světových stran a životních oblastí (Pa Kua). Zaměření na konkrétní cíle firmy, majitelů a managementu. Identifikaci planetárních vlivů na jednotlivé sekce v prostoru (Pa Džai), výpočet Letící hvězdy nemovitostí (horoskop nemovitostí a jeho projevy v čase a prostoru), výpočty osobních čísel managementu a pracovníků (Ming Kua) pro určení příznivých a nepříznivých směrů a zón.

Nedílnou součástí všech rozborů jsou i doporučení z oblasti stavební biologie, využití rostlin, minerálů apod.     

Cena dle rozsahu

S účastníky a organizátory mých přednášek, seminářů a dalších akcí si domlouváme cenu individuálně.

O Feng Šuej 

Feng Šuej (風水, Feng Shui) je pradávné učení, jehož hlavním cílem je harmonizovat prostor, v němž žijeme či trávíme nejvíce času, ať již v rozsahu měst, tak i v měřítku individuálního bydlení (domy, byty, pracoviště, zahrady aj.) Nejstarší historické kořeny nalézáme v Číně, shodné principy nacházíme i v indickém stavitelství Vástu Šástra. Jasné paralely vidíme také v architektuře po celém světě. Ať již v keltské, egyptské, arabské, ruské, jihoamerické aj. U nás jsou zákonitosti Feng Šuej jasně patrné na uspořádání starých měst či na sakrálních budovách. Kupříkladu Praha je bezednou studnicí inspirace v této oblasti. Své by k tomu určitě měli co říct „povolaní“ stavitelé z dob Karla IV., Rudolfa II., a z období ne tak dávných třeba i Josip Plečnik a další předváleční stavitelé.
Feng Šuej využívá přírodních sil tak, aby lidská obydlí poskytovala dostatečnou fyzickou ochranu a proudila v nich živá a zdravá energie. Feng Šuej je součástí tradiční čínské medicíny a pracuje tudíž s budovami obdobně jako s lidským tělem. Každý prostor v domě či bytě má jasné poslání, určitý druh vyzařování, a je přímo napojen na osoby, které nemovitost obývají. Naše domácnost nás ovlivňuje i v momentech, kdy se doma nenacházíme. Velmi tedy záleží na tom, jak jsou jednotlivá místa uspořádána i co se v nich nachází za předměty. Ovládáme-li techniky Feng Šuej, jsme schopni „léčit“ naše tělo skrze prostor, v němž žijeme. Kromě zdravotního stavu můžeme ovšem účinně ovlivňovat všechny naše životní oblasti, jakými jsou například mezilidské vztahy, pracovní úspěchy, naše cíle, hojnost apod. Posláním Feng Šuej je nastolovat energetickou rovnováhu, předcházet „nemocem“, a pokud k něčemu nežádoucímu již dochází, naordinovat správný lék.
Ohromným benefitem Feng Šuej je jeho komplexnost. Díky tomu umíme určit nejlepší lokalitu k bydlení či podnikání, nalézt ideální pozemek, začlenit budovy patřičně do krajiny, správně usadit dům. Těmito kroky zabezpečíme zejména přirozenou ochranu budovy a přísun životadárné energie („čchi“). Využívá se k tomu zejména metody „Pěti zvířat“ a  pozice „Hledícího domu“. Dalšími technikami dokážeme vhodně rozmístit jednotlivé místnosti, najít nejlepší místa pro vchod, okna, dveře, přípojky, odpady, krb atd. Umožňuje nám to znalost vzájemného ovlivňování živlů ve sledovaném prostoru (technika 5-ti elementů: vody, ohně, země, kovu, dřeva). Paralelně také zkoumáme i působení světových stran, Slunce, Měsíce, Velkého vozu, Polárky na konkrétní prostor v daný moment, ale i v čase, abychom úspěšně využili cyklicity a podchytili proces proměny nejen v prostoru, ale i v čase. Metody známe jako Ba Gua, Ba Zhai, Letící hvězda, Rok domu aj.
Totožné postupy se následně uplatňují i v interiérech. Těží se zároveň i ze znalosti tzv. „Školy formy“. Syntéza všech uváděných technik nám umožní náležité zvolit například barvy stěn, materiál a tvary vnitřního vybavení. Pracuje se s rozmístěním světel, průchody energie, stagnujícími místy. A pokračuje se následně v uspořádání v jednotlivých místnostech. Vše se zároveň ladí na míru obyvatelům domácnosti na základě jejich osobních čísel (vycházejících z data narození). Z těchto kalkulací se odvíjí vhodné a nevhodné směry pro orientaci postelí, pracovních stolů, sporáku apod. Feng Šuej disponuje množstvím dalších doplňujících nástrojů, znaků, symbolů a pomůcek sloužícím k harmonizaci a posilování jednotlivých životních oblastí. Mezi nejznámější patří speciální zrcadla, mince, spirály, kameny, fontány, zvonkohry, svíčky, vonné tyčinky a esence, křišťálové koule, flétny a další. Fungují spolehlivě, je však třeba s nimi zacházet obezřetně a s rozvahou.
Feng Šuej je často srovnáváno či dokonce popisováno jako jakýsi druh bytového designu. Toto pojetí je přinejmenším zavádějící a podstatu tradičního Feng Šuej tím značně degraduje. Skutečné Feng Šuej nám umožňuje vnímat prostor kolem sebe v plném rozsahu i kvalitě, kterou disponuje. Každý domov i pracoviště jsou permanentními zrcadly našeho vnitřního nastavení, toho, jak žijeme, kam míříme, a skrývají nespočetné množství odpovědí na naše životní otázky. Stačí se jen zastavit a nechat k sobě tyto informace přijít. Tato cesta je nejen osvobozující, ale i zábavná.