Feng Šuej kanceláře

Feng Šuej rozbor zaměřený na harmonizaci kanceláře a podporu profesních záměrů.

Výsledkem je uspořádání kanceláře tak, aby přinášela maximum užitku v pracovní oblasti a zároveň podporovala náš vnitřní klid a soustředění. Stane se místem, odkud budou přicházet správné nápady ve správný čas:

Uspořádání a vyváženost zón v prostoru v souladu se světovými stranami (Pa Kua - nejvhodnější sektory osobní, klientské, pracovní, rozmístění stolů, nábytku, předmětů atd.)

Nápravy energetických nesouladů a zamezení úniků energie.

Volba odpovídajících barev, materiálů a tvarů pro posílení zdraví, cílů, vztahů s klienty, kariéry, financí apod.

Zaměření na „rušivé elementy“, odklon elektrosmogu, „ozdravení pracoviště“ apod.  

Cena konzultace: od 1.800,- (dle rozsahu rozboru a velikosti prostoru)  

Momentálně lze učinit i formou videohovoru (Messenger, WhatsApp)

 

Komplexní Feng Šuej rozbor prostorů firmy

Feng Šuej analýza zaměřená na firmy pomocí Feng Šuej technik. Jedná se o celkový rozbor energetické bezpečnosti a ochrany v prostoru, harmonizaci podle vlivu světových stran (Pa Kua). Rozbor je zaměřen na konkrétní cíle firmy. Identifikaci planetárních vlivů na jednotlivé sekce v prostoru (Pa Džai), výpočet Letící hvězdy nemovitostí (horoskop nemovitostí a jeho projevy v čase a prostoru), výpočty osobních čísel managementu a pracovníků (Ming Kua) pro určení příznivých a nepříznivých směrů a zón.

Nedílnou součástí všech rozborů jsou i doporučení z oblasti stavební biologie, využití rostlin, minerálů apod.     

Cena se domlouvá dle rozsahu projektu.

S účastníky a organizátory mých přednášek, seminářů a dalších akcí se stanovuje zvýhodněná cena konzultací.

O MÉM FENG ŠUEJ

O Feng Šuej, přírodní stavitelství a šamanizmus jsem se začal zajímat počátkem 90-tých let a postupně jsem začal testoval funkčnost dosažených znalostí v domácnostech mých blízkých a přátel. 

Po mém definitivním návratu z Bali v roce 2003 jsem se odhodlal k prvnímu Feng Šuej projektu většího rozsahu - výstavbě výrobního závodu a administrativních budov. Úspěšnost tohoto projektu mi umožnila pracovat na dalších zakázkách nejen ve výrobní sféře, ale i v nově budovaných "office a business centrech" a soukromých objektech.      

Od roku 2012 pořádám i semináře a přednášky o Feng Šuej a souvisejících oblastech jak pro podnikatelské subjekty, tak i pro veřejnost či uzavřené skupiny. Obsah obohacuji také o principy přírodního a sakrálního stavitelství, o uplatnění síly krystalů v prostoru, očistné rituály, meditace apod.        

Feng Šuej se mi stalo klíčem nejen k bližšímu pochopení přírodní zákonitostí a koloběhu naší planety, ale i úchvatnou cestou k pronikání do lidské duše. 

 

SOUVISEJÍCÍ VZDĚLÁNÍ:

ČR a Evropa - Feng Šuej a Stavební biologie | Česká škola Feng Shui (profesionální úroveň) - momentálně externí lektor

Indonésie, Brazílie, Hispaniola, Filipíny, Nový Zéland, Polynésie - tradiční rituály, šamanizmus, symbolika apod.

Vietnam - Feng Šuej, TČM

Srí Lanka - Vástu Šástra

Kambodža - sakrální architektura, rituály, symbolika, posvátná geometrie 

KONTAKT:

email: kontakt@michaljerabek.cz

Mobil (WhatsApp): +420 602 766 967 

 

O Feng Šuej 

Feng Šuej (風水, Feng Shui) je pradávné učení, jehož hlavním cílem je harmonizovat prostor, v němž žijeme či trávíme nejvíce času, ať již v rozsahu měst, tak i v měřítku individuálního bydlení (domy, byty, pracoviště, zahrady aj.) Nejstarší historické kořeny nalézáme v Číně, shodné principy nacházíme i v indickém stavitelství Vástu Šástra. Jasné paralely vidíme také v architektuře po celém světě. Ať již v keltské, egyptské, arabské, ruské, jihoamerické aj. U nás jsou zákonitosti Feng Šuej jasně patrné na uspořádání starých měst či na sakrálních budovách. Kupříkladu Praha je bezednou studnicí inspirace v této oblasti. Své by k tomu určitě měli co říct „povolaní“ stavitelé z dob Karla IV., Rudolfa II., a z období ne tak dávných třeba i Josip Plečnik a další předváleční stavitelé.
Feng Šuej využívá přírodních sil tak, aby lidská obydlí poskytovala dostatečnou fyzickou ochranu a proudila v nich živá a zdravá energie. Feng Šuej je součástí tradiční čínské medicíny a pracuje tudíž s budovami obdobně jako s lidským tělem. Každý prostor v domě či bytě má jasné poslání, určitý druh vyzařování, a je přímo napojen na osoby, které nemovitost obývají. Naše domácnost nás ovlivňuje i v momentech, kdy se doma nenacházíme. Velmi tedy záleží na tom, jak jsou jednotlivá místa uspořádána i co se v nich nachází za předměty. Ovládáme-li techniky Feng Šuej, jsme schopni „léčit“ naše tělo skrze prostor, v němž žijeme. Kromě zdravotního stavu můžeme ovšem účinně ovlivňovat všechny naše životní oblasti, jakými jsou například mezilidské vztahy, pracovní úspěchy, naše cíle, hojnost apod. Posláním Feng Šuej je nastolovat energetickou rovnováhu, předcházet „nemocem“, a pokud k něčemu nežádoucímu již dochází, naordinovat správný lék.
Ohromným benefitem Feng Šuej je jeho komplexnost. Díky tomu umíme určit nejlepší lokalitu k bydlení či podnikání, nalézt ideální pozemek, začlenit budovy patřičně do krajiny, správně usadit dům. Těmito kroky zabezpečíme zejména přirozenou ochranu budovy a přísun životadárné energie („čchi“). Využívá se k tomu zejména metody „Pěti zvířat“ a  pozice „Hledícího domu“. Dalšími technikami dokážeme vhodně rozmístit jednotlivé místnosti, najít nejlepší místa pro vchod, okna, dveře, přípojky, odpady, krb atd. Umožňuje nám to znalost vzájemného ovlivňování živlů ve sledovaném prostoru (technika 5-ti elementů: vody, ohně, země, kovu, dřeva). Paralelně také zkoumáme i působení světových stran, Slunce, Měsíce, Velkého vozu, Polárky na konkrétní prostor v daný moment, ale i v čase, abychom úspěšně využili cyklicity a podchytili proces proměny nejen v prostoru, ale i v čase. Metody známe jako Ba Gua, Ba Zhai, Letící hvězda, Rok domu aj.
Totožné postupy se následně uplatňují i v interiérech. Těží se zároveň i ze znalosti tzv. „Školy formy“. Syntéza všech uváděných technik nám umožní náležité zvolit například barvy stěn, materiál a tvary vnitřního vybavení. Pracuje se s rozmístěním světel, průchody energie, stagnujícími místy. A pokračuje se následně v uspořádání v jednotlivých místnostech. Vše se zároveň ladí na míru obyvatelům domácnosti na základě jejich osobních čísel (vycházejících z data narození). Z těchto kalkulací se odvíjí vhodné a nevhodné směry pro orientaci postelí, pracovních stolů, sporáku apod. Feng Šuej disponuje množstvím dalších doplňujících nástrojů, znaků, symbolů a pomůcek sloužícím k harmonizaci a posilování jednotlivých životních oblastí. Mezi nejznámější patří speciální zrcadla, mince, spirály, kameny, fontány, zvonkohry, svíčky, vonné tyčinky a esence, křišťálové koule, flétny a další. Fungují spolehlivě, je však třeba s nimi zacházet obezřetně a s rozvahou.
Feng Šuej je často srovnáváno či dokonce popisováno jako jakýsi druh bytového designu. Toto pojetí je přinejmenším zavádějící a podstatu tradičního Feng Šuej tím značně degraduje. Skutečné Feng Šuej nám umožňuje vnímat prostor kolem sebe v plném rozsahu i kvalitě, kterou disponuje. Každý domov i pracoviště jsou permanentními zrcadly našeho vnitřního nastavení, toho, jak žijeme, kam míříme, a skrývají nespočetné množství odpovědí na naše životní otázky. Stačí se jen zastavit a nechat k sobě tyto informace přijít. Tato cesta je nejen osvobozující, ale i zábavná.